"Potrafisz"

Centrum Integracji Społecznej "CISPOL" w Polanowicach

POKL CISPOL Polanowice Europejski Fundusz Społeczny

    Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych


        Gmina Byczyna

    WUP Opole
O projekcie "Potrafisz"...
"Potrafisz" - projekt Centrum Integracji Społecznej "CISPOL" w Polanowicach realizowany w partnerstwie z Ogólnopolskim Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Socjalnych współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - PO KL Poddziałanie 7.2.1 "Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym".

Projekt ten jest kierowany do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz do osób nieaktywnych zawodowo zamieszkałych na terenie województwa opolskiego, które są zainteresowane nabyciem nowych umiejętności i doświadczenia zawodowego oraz podniesieniem kompetencji społecznych. Ma on również na celu poprawę dostępu do zatrudnienia osób w szczególnie trudnej sytuacji życiowej.


W ramach projektu oferujemy następujące wsparcie i warsztaty:

li warsztat ogólnobudowlany
li warsztat pielęgnacji terenów zielonych
li warsztat stolarski
li uczestnictwo dziecka w świetlicy środowiskowej
li warsztat "Szkoła dla rodziców"
li kurs brukarza
li wsparcie psychologiczne
li wsparcie doradcze
li Wigilia w Centrum

Oferta jest kierowana zarówno do mężczyzn, jak i do kobiet bez ograniczeń wiekowych.
Copyright © 2010: Spółdzielnia Socjalna WwwPromotionOkulary ochronne Wrocław