"Potrafisz"
Centrum Integracji Społecznej "CISPOL" w Polanowicach
POKL - Narodowa Strategia Spójności CISPOL Polanowice Europejski Fundusz Społeczny

   
    Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych


        Gmina Byczyna

    Wojewódzki Urząd Pracy w Opole
O projekcie...
"Potrafisz" - projekt Centrum Integracji Społecznej "CISPOL" w Polanowicach realizowany w partnerstwie z Ogólnopolskim Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Socjalnych współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - PO KL Poddziałanie 7.2.1 "Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym".

Projekt ten jest kierowany do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz do osób nieaktywnych zawodowo zamieszkałych na terenie województwa opolskiego, które są zainteresowane nabyciem nowych umiejętności i doświadczenia zawodowego oraz podniesieniem kompetencji społecznych. Ma on również na celu poprawę dostępu do zatrudnienia osób w szczególnie trudnej sytuacji życiowej.


W ramach projektu oferujemy następujące wsparcie i warsztaty:

warsztat ogólnobudowlany - więcej >>
warsztat pielęgnacji terenów zielonych - więcej >>
warsztat stolarski - więcej >>
uczestnictwo dziecka w świetlicy środowiskowej - więcej >>
warsztat "Szkoła dla rodziców" - więcej >>
kurs brukarza - więcej >>
wsparcie psychologiczne
wsparcie doradcze
Wigilia w Centrum - więcej >>

Oferta jest kierowana zarówno do mężczyzn, jak i do kobiet bez ograniczeń wiekowych.
Copyright © 2010: Spółdzielnia Socjalna WwwPromotionOkulary ochronne WrocławFabryka bombek