"Potrafisz"

Centrum Integracji Społecznej "CISPOL" w Polanowicach

POKL CISPOL Polanowice Europejski Fundusz Społeczny

    Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych


        Gmina Byczyna

    WUP Opole

Świetlica środowiskowa...
"Potrafisz" - projekt Centrum Integracji Społecznej "CISPOL" w Polanowicach realizowany w partnerstwie z Ogólnopolskim Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Socjalnych współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - PO KL Poddziałanie 7.2.1 "Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym".

Świetlica środowiskowa
(01.07.2010 r. - 31.08.2010 r.)
Piętnaścioro dzieci, których rodzice są uczestnikami Centrum Integracji Społecznej "CISPOL" w Polanowicach i uczestnikami projektu "Potrafisz" przez okres wakacyjny przyjeżdżało do CISPOL-u, gdzie pod bacznym okiem wykwalifikowanej kadry opiekunek spędzało miło czas. Dzieci codziennie otrzymywały w Centrum śniadanie i obiad oraz słodkie przysmaki na deser.
W ramach świetlicy dzieci uczestniczyły w różnego rodzaju, organizowanych specjalnie dla nich zajęciach tematycznych, grach i zabawach, wyjazdach oraz wycieczkach m.in. do Obiektu Pałacowo-Parkowego w Gołkowicach, Gospodarstwa ekologicznego "EKOSTYL", Zakładu Ceramiki Budowlanej "CER-BUD" w Markotowie, JuraParku w Krasiejowie, Planety Radości w Kluczborku, wioski Indian w Józefowie.
Ostatniego sierpnia odbyło się zakończenie świetlicy. Przy wspólnym poczęstunku Burmistrz Byczyny i kadra projektu spotkali się ze wszystkimi świetlicowymi i dziećmi - czyli najważniejszymi uczestnikami tego przedsięwzięcia oraz ich rodzicami, by podziękować im za udział i wspaniałą atmosferę, którą wprowadzali swoją obecnością w Centrum. Dzieci otrzymały dyplomy i paczki, w których znalazły się stroje gimnastyczne, obuwie sportowe, śniadaniówki i bidony, słodycze, drobne artykuły szkolne. Na początku funkcjonowania świetlicy dzieci również otrzymały prezenty - plecaki, w których znalazły się wyprawki szkolne.
Bawimy się i gramy...
Jesteśmy na basenie...
Lekcja przyrody - las...
Lekcja savoir vivre w Hotelu-Restauracji Grodzka...
Nauka pierwszej pomocy...
Pobyt w Zakładzie Ceramiki Budowlanej CER-BUD w Markotowie...
Robimy sałatkę owocową...
Urodziny Krystiana...
W Parku Dinozaurów JuraPark w Krasiejowie...
W restauracji Hetmańska...
W wiosce indiańskiej...
Wizyta w oczyszczalni ścieków w Byczynie...
Wyjazd do gospodarstwa ekologicznego EKOSTYL w Biadaczu...
Wyjazdy do obiektu pałacowo-parkowego w Gołkowicach...
Z Grecją za pan brat...
Z wizytą w Bibliotece Miejskiej w Byczynie...
Zakończenie świetlicy środowiskowej w Polanowicach...
Copyright © 2010: Spółdzielnia Socjalna WwwPromotion | Spółdzielnie Socjalne