"Potrafisz"

Centrum Integracji Społecznej "CISPOL" w Polanowicach

POKL CISPOL Polanowice Europejski Fundusz Społeczny

    Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych


        Gmina Byczyna

    WUP Opole

Kadra projektu "Potrafisz"...
"Potrafisz" - projekt Centrum Integracji Społecznej "CISPOL" w Polanowicach realizowany w partnerstwie z Ogólnopolskim Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Socjalnych współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - PO KL Poddziałanie 7.2.1 "Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym".

Kierownik projektu
Wioletta Kardas
Wioletta Kardas
sep
Koordynator projektu
Anna Bogusławska
Anna Bogusławska
sep
Pracownik administracyjny projektu
Magdalena Bednarek
Magdalena Bednarek
sep
Księgowa projektu
Halina Kalis

sep
Pracownik ds. kadrowo-płacowych i naliczania świadczeń dla beneficjentów
Anna Jurczyk-Zdziuch
Copyright © 2010-2011: Spółdzielnia Socjalna WwwPromotionWolontariat Spółdzielczy