"Potrafisz"
Centrum Integracji Społecznej "CISPOL" w Polanowicach
POKL - Narodowa Strategia Spójności CISPOL Polanowice Europejski Fundusz Społeczny

   
    Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych


        Gmina Byczyna

    Wojewódzki Urząd Pracy w Opole

Kadra projektu...
"Potrafisz" - projekt Centrum Integracji Społecznej "CISPOL" w Polanowicach realizowany w partnerstwie z Ogólnopolskim Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Socjalnych współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - PO KL Poddziałanie 7.2.1 "Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym".

Kierownik projektu
Wioletta Kardas

Koordynator projektu
Anna Bogusławska

Pracownik administracyjny projektu
Magdalena Bednarek

Księgowa projektu
Halina Kalis

Pracownik ds. kadrowo-płacowych i naliczania świadczeń dla beneficjentów
Anna Jurczyk-Zdziuch
Copyright © 2010-2011: Spółdzielnia Socjalna WwwPromotionAlu techWolontariat Spółdzielczy