"Potrafisz"

Centrum Integracji Społecznej "CISPOL" w Polanowicach

POKL CISPOL Polanowice Europejski Fundusz Społeczny

    Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych


        Gmina Byczyna

    WUP Opole

Aktualności - zamówienia i przetargi...
"Potrafisz" - projekt Centrum Integracji Społecznej "CISPOL" w Polanowicach realizowany w partnerstwie z Ogólnopolskim Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Socjalnych współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - PO KL Poddziałanie 7.2.1 "Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym".

zamówienia i przetargi

zamówienia i przetargi

zamówienia i przetargi

zamówienia i przetargi

zamówienia i przetargi
Copyright © 2010: Spółdzielnia Socjalna WwwPromotionRękawice robocze Wrocław